Harjoittelu WFEO:lla

WFEO palkkaa vuosittain harjoittelijan noin vuoden mittaiselle ajanjaksolle. Harjoittelijahaku järjestetään alkuvuodesta. Harjoittelijan monipuoliseen tehtäväkenttään kuuluu mm. Länsi-Suomen kannalta keskeisiin EU-aiheisiin keskittyvästä tiedotuspalvelusta vastaaminen. Harjoittelija osallistuu myös seminaareihin ja tilaisuuksiin, laatii tapahtumaraportteja ja avustaa muissa yleisissä toimistotöissä.

Harjoittelijan toivotaan olevan opintojensa loppuvaiheessa tai vastavalmistunut, esimerkiksi viestinnän, hallintotieteiden, yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden opiskelija. Harjoittelijan tulee hallita erityisesti kirjoitettu viestintä suomeksi ja englanniksi. Harjoittelu antaa hyvät verkostoitumismahdollisuudet ja tarjoaa tilaisuuden syventää sekä viestinnän että EU-politiikan ja -päätöksenteon tuntemusta.