Toimeksiannot ja hanketuki

Otamme vastaan toimeksiantoja resurssiemme mukaisesti. Autamme toimijoitamme muun muassa hankeneuvonnassa ja tiedonhaussa, eurooppalaisten hankepartnereiden ja oikeiden verkostojen löytämisessä, Brysselin vierailujen, tapaamisten ja tilaisuuksien järjestelyissä. Osallistumme tarpeen mukaan Länsi-Suomen maakunnissa järjestettäviin informaatio-, koulutus- tai hankepajatilaisuuksiin. Työhömme kuuluu tunnistaa oikeat kontaktit, hakea oikea tieto ja auttaa toimijoitamme hahmottamaan eurooppalainen konteksti hankeideoilleen ja erilaisille aloitteilleen.

EU-rahoitusohjelmaopas alueen toimijoille

Olemme koostaneet EU-rahoitusohjelmaoppaan Euroopan unionin eri rahoitusohjelmista. Tietopaketti on tarkoitettu alueen maakunnille ja maakuntien toimijoille rahoituskaudelle 2021–2027. Sitä rakennettaessa on huomioitu erityisesti Länsi-Suomen kärkitoimialat automaatio ja robotiikka, kyberturvallisuus, energia, ruoka ja biotalous, terveys ja hyvinvointi sekä koulutus. Oppaaseen on koottu tietoa EU:n rahoitusohjelmista ja -mahdollisuuksista sekä relevanteista eurooppalaisista verkostoista alueen toimijoille. Opas auttaa tunnistamaan hankemahdollisuuksia sekä antaa pohjaa EU-rahoituksen hakemiseen. Rahoitusohjelmaopasta pääsee lukemaan täältä. Länsi-Suomen alueen toimijat voivat myös pyytää oppaan oman maakuntansa liitolta tai WFEO:lta.