Fokusområden

Våra fokusområden baseras på styrkorna inom våra fyra regioner. Västra Finlands fokusområden är bioekonomi och cirkulär ekonomi, energi, utbildning och kompetens samt digitalisering.