Informationstjänst

Vi publicerar EU-information för aktörerna i våra landskap. Anmäl dig till vår e-postlista genom att fylla i den här blanketten! På den kan du välja alla ämnen du är intresserad av. 

Informationsbreven är på finska.