Kontakt

Rue du Luxembourg 3 (3. vån)
1000 Brussels, Belgium

Allmän e-post: european.office(at)westfinland.be

Personalens e-postadresser: förnamn.efternamn(at)westfinland.be

Mikko Kangas
Mikko Kangas
Tf. direktör
23.3 – 31.12.2024

Ryhmakuva kopio
Emilia Pernaa
Direktör (ledig 23.3 – 31.12.2024)

Mirva Männikkö
Sakkunnig

Aleksi Aho
Praktikant