Nätverk

Medlemskap i olika nätverk är en central del av vårt arbete med intressebevakning. Genom nätverkens verksamhet kan vi bättre följa med utvecklingen inom policyområden som är viktiga för våra landskap på EU-nivå och stöda internationalisering för våra aktörer.

WFEO deltar aktivt i följande nätverks verksamhet: 

European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)

Informal Baltic Sea Group (iBSG)

European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF)

European Policy Centre (EPC)

 

 

Uppdaterat 14.02.2019, klockan 16.41, Marie Sjölind.