Om WFEO

West Finland European Office (WFEO), dvs. Västra Finlands Europakontor i Bryssel, är ett gemensamt kontor för fyra landskapsförbund. Europakontoret assisterar fyra landskap i Västra Finland: Södra Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten och Satakunta. Kontoret fungerar som intressebevakningskontor för dessa fyra landskap, men det stöder också andra organisationer som arbetar för att nå landskapens målsättningar.

WFEO:s verksamhet består av arbetsuppgifter på flera olika områden. Under vardagarna har vi besök och möten av olika slag, vi deltar i seminarier, följer med olika medier och utför naturligtvis kunduppdrag.

WFEO besöker också Finland enligt behov. Under dessa besök håller vi publiktillställningar och träffar våra kunder.

Vårt kontor, ofta tillsammans med våra nätverk, anordnar också olika evenemang i Bryssel där Västra Finlands kompetens synliggörs.