WEST FINLAND EUROPEAN OFFICE (WFEO)

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto (West Finland European Office, WFEO) on Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakuntien liittojen yhteinen aluetoimisto Brysselissä. WFEO on maakuntiensa EU-edunvalvontatoimisto, joka palvelee EU-asioissa kaikkia alueidensa kansainvälisyydestä ja Euroopan unionista kiinnostuneita ja maakuntiemme tavoitteita toteuttavia toimijoita.

Toimintamme jakautuu kolmeen peruspilariin, joita ovat edunvalvonta, erilaiset toimeksiannot ja hanketuki sekä tiedotus.

Edunvalvonta

Tavoitteemme on edistää Länsi-Suomen maakuntien etua Brysselissä ja toimia suorana vaikutuskanavana maakunnillemme Euroopan unionissa. Seuraamme EU:n päätöksentekoa ja pyrimme vaikuttamaan siihen olennaisilta osiltaan maakuntien tavoitteiden mukaisesti. Pidämme yllä kontakteja EU:n instituutioihin ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin.

Eurooppa-toimiston toiminnassa on tärkeää olla vahvasti läsnä Brysselissä, jotta maakuntiin välittyy oikea ja ajantasainen tieto, ja että länsisuomalaiset näkökohdat ja osaaminen ovat esillä Brysselissä Eurooppa-toimiston kautta. Brysselissä sijaitsevat verkostot ja eri yhteistyökanavat ovat tärkeitä työvälineitä ja edunvalvontaa tehdäänkin usein yhdessä muiden aluetoimistojen kanssa.

Ota yhteyttä!
Johtaja
Emilia Pernaa
emilia.pernaa@westfinland.be

Toimeksiannot ja hanketuki

Toimeksiantoja otamme vastaan resurssiemme mukaisesti lukuisia vuosittain. Autamme toimijoitamme muun muassa hankeneuvonnassa ja tiedonhaussa, eurooppalaisten hankepartnereiden ja oikeiden verkostojen löytämisessä, Brysselin vierailujen, tapaamisten ja tilaisuuksien järjestelyissä sekä osallistumme tarpeen mukaan Länsi-Suomen maakunnissa järjestettäviin informaatio-, koulutus- tai hankepajatilaisuuksiin. Työhömme kuuluu tunnistaa oikeat kontaktit, hakea oikea tieto ja auttaa toimijoitamme hahmottamaan eurooppalainen konteksti hankeideoilleen ja erilaisille aloitteilleen.

Ota yhteyttä!

EU-asiantuntija
Anniina Palmu
anniina.palmu@westfinland.be

Tiedotus

Tiedotuksemme kulmakivi on tiedotuspalvelu, johon kaikki alueemme toimijat voivat kirjautua. Palveluun kirjautuvat toimijat voivat valita 12 aihealueesta itseään kiinnostavat teemat. Tiedotuspalvelun kautta lähetämme viikoittain 3-10 tiedotetta suoraan tiedotteet tilanneiden sähköpostiin. Tiedotteet ovat yksittäisiä niin sanottuja sanomia, jotka keskittyvät tiettyyn teemaan. Näin pyrimme nopeaan ja ajantasaiseen sekä mahdollisimman monen toimijan tavoittavaan tiedotukseen.

Tiedotuspalvelun kautta lähetämme tietoa alueemme kärkitoimialoja koskevista EU-strategioista ja -aloitteista, rahoitusohjelmien hakujen avautumisesta, julkisista kuulemisista, sekä tilaisuuksista.Tiedotuspalvelun kautta välitämme myös kirjoittamiamme tilaisuusraportteja tai -katsauksia sekä eurooppalaisilta aluetoimistoilta meille tulevia partnerihakuja. Uutisten otsikot pyrimme valitsemaan niin, että jo otsikkotasolla lukijamme tietävät, onko aihe heitä koskettava vai ei. Seuraa siis tiedotustamme ja poimi itseäsi kiinnostavat sanomat!

Tilaa WFEO:n tiedotuspalvelu itsellesi täällä!

Ota yhteyttä!
Avustava asiantuntija
Heidi Heikkilä
heidi.heikkila@westfinland.be

 

 

Päivitetty 23.11.2020, Kello 10.44, Heidi Heikkilä.