Digitalisaatio

Maakuntien digitalisaatio-osaaminen perustuu monialaiseen yhteistyöhön, johon osallistuvat koulutus- ja tutkimuslaitosten lisäksi kunnat ja yrityssektori. Digitalisaatio näkyy sekä edistyksellisen teknologian hyödyntämisenä alueiden teollisuudessa, että koulutustarjonnassa. Maakunnissa toimii erilaisia testauksen ja pilotoinnin laboratorioita, kuten Digitalization Academy Seinäjoella, Technobothnia Vaasassa ja Robocoast Satakunnassa. Digitalisoituvan  yhteiskunnan haasteena on sen alttius kyberhyökkäyksille. Kyberturvallisuuteen liittyvien ongelmien ennakointi ja kyberturvallisuusosaamisen kehittäminen ovat kärkiteemoja erityisesti Keski-Suomessa (Jyvsectech-osaamiskeskus) ja Pohjanmaalla (SecuBot-hanke).

Kuvituskuva, robotti

Satakunta 

Koulutus- ja tutkimuslaitosten, kuntien elinkeinotoimien ja yrityssektorin välisenä yhteistyönä Satakuntaan on syntynyt Euroopan komission hyväksymä digitaalinen innovaatiokeskittymä (DIH), Robocoast. Se on teollisuuden (teollisuus 4.0) ja palveluiden (palvelurobotit ja AI) modernisointiin keskittynyt tuotekehitysalusta. Robocoastin tavoitteena on olla yksi Euroopan parhaista tuotekehitysalustoista yrityksille, jotka tarjoavat ratkaisuja valmistavan teollisuuden ja palveluiden modernisointiin. Satakunnassa on myös monipuolista merialan osaamista: maakunnassa toimii huomattava määrä eri merielinkeinojen harjoittajia, eturintamassa telakat ja niiden alihankintaverkostot. Logistiikkaa ja meriteknologiaa kehitetään älykkään kuljetuksen testilaboratoriossa, ISTLAB:ssa. Toimijat muodostavatkin alueelle meriklusterin ja alan osaamista kehitetään jatkuvasti kansanvälisillä koulutushankkeilla. Satakunnassa kehitetään lisäksi hyvinvointipalveluiden digitalisaatiota, ja alueelta löytyy palkittu hyvinvointiteknologian käyttäjälähtöiseen kehittämiseen liittyvä Living lab-toimintamalli.

Keski-Suomi

Keski-Suomessa on kansainvälisen tason kyberturvallisuuden innovaatiokeskittymä ja osaamiskeskus, jonka osaamisalueisiin kuuluvat muun muassa kyberturvallisuus, tekoäly, tietoliikenne robotiikka, IoT ja 3D-tulostus. Jyväskylä on kansallisesti ja kansainvälisesti noteerattu kyberturvallisuusosaamisen kaupunkina ja alan edelläkävijänä ja siellä toimii kyberturvallisuuden innovaatiokeskittymä ja osaamiskeskus Jyvsectec. Keski-Suomessa myös koulutetaan digiosaajia yritysten ja yhteiskunnan tarpeisiin. Jyväskylä ja Keski-Suomen alue houkuttelevat uusia kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä sijoittumaan maakuntaan.

Pohjanmaa  

Pohjanmaalla on panostettu tutkimus-, innovaatio- ja kokeiluympäristöjen luomiseen, mikä on vahvistanut yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen välillä etenkin digitalisaatiossa ja automaatiossa. Työn tuloksena Pohjanmaalla tehdään merkittävää yhteistyötä IoT:n, robotiikan ja 3D-tulostuksen parissa Technobothniassa, nopeissa teollisten palveluiden kokeiluissa Co-protolabissa, ja koulutuksessa yritysten tarpeisiin Digitalization Academyssä. Pohjanmaalla panostetaan myös älykkäiden sähköverkkojen tutkimukseen ja kehittämiseen. Alueen korkeakoulujen hankkeissa ennakoidaan kyberturvallisuuteen liittyviä ongelmia ja kehitetään kyberturvallisuusosaamista (CR-DES) ja kehitetään tietoturvaa laboratorioympäristössä (SecuBot), joka sisältää tietoturvakaluston ja -ohjelmistot.  

Etelä-Pohjanmaa

Kone- ja laitevalmistuksen osaamisella on merkittävä rooli Etelä-Pohjanmaalla, jossa merkittävä teknologiateollisuuden osaamisala on ruokajärjestelmäosaamiseen kytkeytyvä agroteknologia. Digitaaliseen valmistukseen ja teolliseen internetiin liittyvää osaamista on alueella teemaan liittyvän tutkimusprofessuurin muodossa, jonka lisäksi Seinäjoella on alaan erikoistunut ekosysteemi oppimisympäristöineen ja laboratorioineen. Kokonaisuus on rakennettu osaamisen ja koulutuksen, testauksen ja pilotoinnin, liiketoiminallisten kehittämisosa-alueiden sekä innovaatioekosysteemin kehittämisen ja verkostoitumisen ympärille. Lisäksi maakunnassa on terveysteknologian simulaatio- ja demonstraatioympäristöt, joissa hyödynnetään tekoälyä ja robotiikkaa.