Energia

Maakunnissa panostetaan erityisesti kestävään energiantuotantoon ja uusiutuviin energianlähteisiin, kuten tuulivoimaan, aurinkoenergiaan sekä bioenergian ja -kaasun tuotantoon. Energiatuotannon uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitetään aktiivisesti. Kiertotalous on osa energiantuotantoa: energian tuotannossa hyödynnetään esimerkiksi biopohjaisia jätevirtoja ja yrityksissä syntyviä sivuvirtoja. Sähkö- ja automaatioalan tutkimukseen ja kehittämiseen panostetaan investoimalla muun muassa energian varastointiin liittyvään tutkimus- ja kehitystoimintaan.  

Kuvituskuva Wärtsilän tehtaalta

Pohjanmaa

Pohjanmaan yritysvetoinen energiaklusteri, EnergyVaasa, kehittää teknologisia ratkaisuja älykkäisiin sähköverkkoihin, meriteollisuuteen, uusiutuvan energian tuotantoon ja energiatehokkuuteen. Yli 90 % panostuksista Suomen sähkö- ja automaatioalan tutkimukseen ja kehittämiseen tehdäänkin Pohjanmaalla ja merkittävä osa alan tutkimuksesta tehdään alueen yrityksissä. Yritykset ja korkeakoulut tutkivat ja kehittävät myös hybridiratkaisuja, akkuteknologiaa ja energian varastoimista. Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC) yhdistää tutkimus- ja yritysmaailman osaamisen. Sen tavoitteena on vastata tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Energiateknologian ja älykkäiden sähköverkkojen yhteistyöalustoja ovat Smart Grid Laboratory, PAC-laboratory (Protection, Automation, Control) sekä Living lab -ympäristöt.

Etelä-Pohjanmaa 

Etelä-Pohjanmaalla panostetaan bioenergian, suuren mittakaavan tuulivoiman, aurinkosähkön, aurinkolämmön ja geotermisen lämmön tuotantoon. Kiertotalouden osalta maakunnassa on jo olemassa hyviä käytänteitä ja esimerkiksi yrityksissä syntyviä sivuvirtoja hyödynnetään tehokkaasti. Etelä-Pohjanmaalla on vireillä biokaasutuotannon pilotteja, jotka tukevat energiantuotannon lisäksi liikennepolttoainekehitystä. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä edistetään paikallisesti tukemalla yhteisöenergiaa. Yhteisöenergian tukemiseksi ja tiedon lisäämiseksi on aktiivista hanketoimintaa ja työtä tukemaan on luotu koko Suomen kattava Yhteisöenergian käsikirja. 

Satakunta

Satakunnassa on monipuolinen energiatuotannon keskittymä, jossa tuotetaan sähköä noin kolminkertaisesti maakunnan kulutukseen nähden. Energiateknologia luo uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi tuulivoiman, aurinkoenergian, vesivoiman, kaasu- ja metaanitalouden hyödyntämiseen sekä ydinvoima-alalle. Perusenergiantuotannon ohella Satakunnassa panostetaan myös monipuoliseen uusiutuvien energiamuotojen käyttöön hankintalogistiikkaa ja raaka-aineiden saatavuutta kehittämällä. Bioenergian lisäyspotentiaalia on muun muassa metsähakkeen, kierrätyspolttoaineiden ja biokaasun hyödyntämisen lisäämisessä. 

Keski-Suomi  

Biokaasun tuotanto ja käyttö linkittää kiertotalouden ja uusiutuvan energian. Keski-Suomessa on tutkimus- ja kehittämistoimintaa hiilidioksidin talteenottoon ja hyötykäyttöön liittyen. Biomassan hyödyntämiselle energian tuotannossa on Keski-Suomessa pitkät perinteet ja uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta on korkea. Keski-Suomessa uusiutuvan energian tuotanto on kasvanut huomattavasti vuodesta 2016 vuoteen 2019. Tämä johtuu pääasiassa Äänekosken biotuotetehtaan lisääntyneestä tuotannosta. Myös biokaasun tuotanto on lisääntynyt viime vuosina ja kaasuautojen määrä on kasvanut muutamassa vuodessa merkittävästi.