Energi

Österbotten – Finlands energikluster

 I Vasaregionen finns Nordens största internationella kluster för energiteknikindustri. I klustret finns gedigen kunskap om bland annat decentraliserad energiproduktion och lösningar för energidistribution och energianvändning. Många av de över 140 företagen, som tillsammans sysselsätter 11 000 personer, är globala marknadsledare inom sina branscher.

Företagens sammanlagda omsättning är över 4,4 miljarder euro, varav exportens andel är över 80 %. Det utgör nästan en tredjedel av Finlands export av energiteknik. I sin strategi för smart specialisering satsar Österbottens förbund på energiklustret för att höja tillväxten och innovationspotentialen i regionen.

3

 Bild: EnergyVaasa

Vaasa Energy Business Innovation Centre, VEBIC, är Vasa universitets nya forsknings- och innovationsplattform. Den för samman forskningskunnande med kompetens från företagsvärlden och strävar efter att svara mot globala behov av effektiv energiproduktion, energiaffärsverksamhet och hållbar samhällsutveckling. Energi och hållbar utveckling är ett av Vasa universitets nyaste fokusområden. Den öppna forskningsinfrastrukturen VEBIC har en central roll då den nya strategin verkställs.13 

 

Bild: Forskningsområdena vid Vaasa Energy Business Innovation Centre. Källa: VEBIC

Merinova är en viktig och opartisk bakgrundskraft i energiklustret. Merinovas uppgift är att hjälpa bolagen i Vasaregionens energikluster att lyckas ännu bättre. Merinova finns i hjärtat av energiklustret och är expert på utveckla verksamheten i och ramvillkoren för företag. Energiteknik är Merinovas specialkompetens. Merinova arbetar med regionala, nationella och internationella utvecklingsprogram, utvecklingsprojekt och utvecklingstjänster. Inom projektverksamheten sammanför Merinova företag från olika branscher med högskolor och organisationer.

Uppdaterat 15.02.2019, klockan 13.30, Marie Sjölind.