Terveys ja hyvinvointi

Maakunnissa lähestytään terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti tutkimuksen ja ennaltaehkäisyn kautta, panostamalla niin teknologisiin ratkaisuihin kuin luonto-, taide- ja kulttuuripalveluihinkin. Organisaatioiden, järjestöjen, elinkeinoelämän, oppilaitosten ja julkisten toimijoiden välinen yhteistyö terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi korostuu. Terveysalan tutkimus ja koulutus on järjestetty erilaisten verkostojen avulla.

Kuvituskuva, juoksija testattavana liikuntalaboratoriossa

Keski-Suomi

Keski-Suomessa hyvinvointia lähestytään tutkimuksen, ennaltaehkäisyn ja kokonaisvaltaisen edistämisen kautta. Maakunta onkin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeä hyvinvoinnin, kansanterveyden ja kuntoutuksen edistämisen keskittymä, jonka toimijoita Keho-verkosto kokoaa yhteen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa maakunnan sairaanhoitopiirin profiilia, kuten myös Jyväskylään rakentuvan Suomen ensimmäisen digisairaalan sekä urheilun ja hyvinvointitalouden keskuksen suunnitelmia. Jyväskylässä sijaitsee myös Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta. Maakunnassa on vahvaa, organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä hyvinvointialan yritysten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden välillä. Eurooppalaisessa ECHAlliance-ekosysteemien verkostossa on mukana Keski-Suomen liitto ja Jyväskylän kaupunki. 

Satakunta

Hyvinvointiteknologia ja digipalvelut ovat merkittävä osa Satakunnan terveyden ja hyvinvoinnin palveluita. Esimerkiksi Satakunta DigiHealth-hankkeessa kehitetään laajapohjaista hyvinvointiteknologian ekosysteemiä, joka tarjoaa teknologiayrityksille ja sote-alan toimijoille vaihtoehtoja uusien digi- ja teknologiainnovaatioiden suunnitteluun, testaamiseen, kehittämiseen ja palvelumuotoiluun. Käyttäjälähtöistä ja helppokäyttöistä hyvinvointia edistävää teknologiaa on kehitetty muun muassa ikäihmisten palveluihin. Uusien ratkaisujen ja osaamisen käytäntöön viemiseen ja pilotointiin on kehitetty Living Lab -innovaatioalustoja. Satakunnan sisäympäristön hygieniaan ja esteettömyyteen liittyvää osaamisen monipuolista soveltamista on hyödynnetty muun muassa IHMEC-hankkeessa. Hyvinvointiteknologiaan liittyvää osaamista on yhdistetty automaatioon, robotiikkaan, tekoälyyn ja pelillisyyteen on mahdollistanut uusia avauksia RoboAI:n Tulevaisuuden sairaala -innovaatioalustalla. 

Etelä-Pohjanmaa

Hyvinvointiteknologiaan on yksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun vahvuusaloista, ja teemaan on panostettu voimakkaasti rekrytoimalla osaavaa henkilökuntaa.  Tekoäly, mobiiliterveysteknologia ja robotiikka tukevat hyvinvointialan tulevaisuuden kehitystä. SeAMKin Telemedicine Centerissä on testattavana kotona-asumiseen ja etälääketieteeseen liittyvää hyvinvointiteknologiaa. Maakunnassa on tehty pitkäjänteisesti töitä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi tukemalla toimijoiden välistä yhteistyötä sekä nostamalla hyviä toimintamalleja esiin. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien Taikusydän-alueverkosto kehittää alueella terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja sekä edistää kulttuurin saavutettavuutta. 

Pohjanmaa 

Terveyden ja hyvinvoinnin alalla Pohjanmaa keskittyy erityisesti terveysteknologiaan. Oppilaitokset, julkinen sektori, järjestöt ja yritykset muodostavat strategisen yhteistyöverkoston, Vaasa Welfare Technology Ecosystemin, jonka on tarkoitus vahvistaa terveysteknologian edellytyksiä ja kasvua alueella. Verkosto on osa kansainvälistä ECHAlliance-yhteistyötä. Tutkimus ja kehittäminen keskittyvät teknologisiin ratkaisuihin, jotka liittyvät aktiiviseen, terveelliseen ikääntymiseen, mielenterveyteen, ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä potilaiden sitouttamiseen liittyvään teknologiaan. Vasa InnoCare-hankkeen alueellisessa innovaatioympäristössä testataan terveysrobotiikan ja virtuaalitodellisuuden sovelluksia. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä taide- ja kulttuuripalveluja kehitetään osana Taikusydän-alueverkostoa