EU-asiantuntijatuki

Otamme vastaan toimeksiantoja resurssiemme mukaisesti. Autamme toimijoitamme muun muassa hankeneuvonnassa ja tiedonhaussa, eurooppalaisten hankepartnereiden ja oikeiden verkostojen löytämisessä, Brysselin vierailujen, tapaamisten ja tilaisuuksien järjestelyissä. Osallistumme tarpeen mukaan Länsi-Suomen maakunnissa järjestettäviin informaatio-, koulutus- tai hankepajatilaisuuksiin. Työhömme kuuluu tunnistaa oikeat kontaktit, hakea oikea tieto ja auttaa toimijoitamme hahmottamaan eurooppalainen konteksti hankeideoilleen ja erilaisille aloitteilleen.