Utbildning och kompetens

I de fyra landskapen i Västra Finland finns två universitet, fem yrkeshögskolor och en rad andra läroinrättningar. För att säkerställa tillgången till kompetent arbetskraft är utbildningssystemen uppbyggda med utgångspunkt i arbets- och näringslivet. Utbildningsutbudet är följaktligen inriktat på de olika kompetensområdena i landskapen.

Mellersta Finland

Kärnområden i den kunskapsbaserade ekonomin i Mellersta Finland är lärande och utbildning, motion, teknik, cybersäkerhet samt miljö och bioekonomi. Målet är ett nära samarbete och utvecklingspartnerskap mellan aktörer. I landskapet arbetas det aktivt med att bygga upp såväl nationella som internationella kunskaps-, lärande- och innovationsnätverk. Jyväskylä universitet, som utbildar högkvalificerade specialister, en yrkeshögskola med flera utbildningsområden (Jyväskylä yrkeshögskola) samt en attraktiv yrkesutbildning (Gradia) säkerställer att kunskapen och färdigheterna i landskapet ökar på många plan. Mellersta Finland ligger i framkanten när det gäller utbildningsexport och utvecklar som bäst utbildningar i till exempel Kina, Qatar och Argentina.

Österbotten

Samarbete såväl mellan högskolor som mellan högskolor och näringsliv är en styrka i Österbotten. Ett av flaggskeppen i samarbetet är undervisnings- och utvecklingscentret Technobothnia, som ägs av Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. Technobothnia utvecklar särskilt lösningar för sakernas internet, robotik och 3D-utskrift i samarbete med företag. Digitalisation Academy stärker studenters kunskaper och färdigheter specifikt i de avseenden som företag i området efterfrågar. Vasa yrkeshögskola erbjuder ett studieprogram som är planerat i nära samarbete med industri, högskolor och SITRA och inriktar sig på energilagring, cirkulär ekonomi och batteriteknik.

Södra Österbotten

I Södra Österbotten finns högre utbildning i nätverksform. I konsortiet ingår förutom Seinäjoki yrkeshögskola och universitetscenter också samarbetsparter: kommuner, offentliga finansiärer och övriga organisationer som representerar högre utbildning, företag och näringsliv samt universiteten bakom universitetscentren. Seinäjoki yrkeshögskola har flera utbildningsområden och verksamhet också på annat håll i landskapet. Utbildningsutbudet vid yrkeshögskolan inkluderar till exempel agronomisk bioekonomi, hälsovård och teknik. Seinäjoki universitetscenter är en tvärvetenskaplig organisation med cirka 90 experter och forskare från fyra universitet, Tammerfors, Helsingfors, Åbo och Vasa universitet samt Konstuniversitetet. Universitetscentret och professorerna och forskargrupperna i forskningsnätverket EPANET har bidragit till att öka forskningen och kompetensen i landskapet. Också sjukvårdsdistriktet i Södra Österbotten bedriver och använder i stor utsträckning forskning. 

Satakunta

Forsknings- och utvecklingsorganisationerna i Satakunta är aktivt involverade i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten i landskapet. De genererar ny kunskap, säkerställer en internationell inriktning av hög kvalitet, förankrar kunskap och leder innovationsverksamheten inom utvalda områden. Näringslivet och den offentliga sektorn i Satakunta drar nytta av utbildning och forskning för att se till att det finns kompetent arbetskraft att tillgå och en konkurrenskraftig miljö för produktutveckling. I Satakunta utbildas till exempel framtida arbetskraft för internationell sjöfart, och Satakunta yrkeshögskola SAMK har exporterat delar av utbildningen till Namibia. Export bedrivs inom flera utbildningsområden till Asien och Afrika med studieblock inom teknik, ekonomi och social- och hälsovård. Universitetscentret i Björneborg är en tvärvetenskaplig organisation med enheter från Åbo och Tammerfors universitet. Universitetscentret ger de akademiska experterna en starkare tyngd i Satakunta.