Startsida

Välkommen!

Välkommen!

Västra Finlands Europakontor (West Finland European Office, WFEO) är Södra Österbottens, Mellersta Finlands, Österbottens och Satakuntas gemensamma intressebevakningskontor i Bryssel. Europakontoret ger landskapen en direkt länk till Bryssel och EU:s institutioner.

Ta kontakt!

Fokusområden

Fokusområden

WFEO har sex huvudsakliga fokusområden som är baserade på strategierna för smart specialisering i Västra Finland. Fokusområdena är energi, livsmedel och bioekonomi, automation och robotik, cybersäkerhet, utbildning och hälsa och välmående.

Läs mer om fokusområden!

Informationstjänst

Informationstjänst

Vi publicerar EU-information för aktörerna i våra landskap. Informationsbreven är på finska.

Anmäl dig till vår e-postlista!

Nätverk

Nätverk

Medlemskap i olika nätverk är en central del av vårt arbete med intressebevakning. Genom nätverkens verksamhet kan vi bättre följa med utvecklingen inom policyområden som är viktiga för våra landskap på EU-nivå och stöda internationalisering för våra aktörer.

Kolla in nätverken!

West Finland European Office (WFEO), dvs. Västra Finlands Europakontor i Bryssel, är ett gemensamt kontor för fyra landskapsförbund. Europakontoret assisterar fyra landskap i Västra Finland: Södra Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten och Satakunta. Kontoret fungerar som intressebevakningskontor för dessa fyra landskap, men det stöder också andra organisationer som arbetar för att uppnå landskapens målsättningar.

Parlamentets meddelanden

Artikkeli
21.09.2023 18:10
Energiakriisi ja korkeat energian hinnat ovat korostaneet tarvetta uudistaa EU:n sähkömarkkinoita. Mitä parlamentti on tehnyt asialle?

Lähde : © Euroopan unioni, 2023 - EP
Läs mera
Artikkeli
20.09.2023 17:53
Viralliset asiakirjat liittyen varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin soveltuvuuden arviointiin vihreän kehityksen ohjelmasta vastaavan komissaarin tehtävään.

Lähde : © Euroopan unioni, 2023 - EP
Läs mera
Artikkeli
20.09.2023 17:43
Viralliset asiakirjat liittyen Wopke Hoekstran soveltuvuuden arviointiin ilmastoasioista vastaavan komissaarin tehtävään.

Lähde : © Euroopan unioni, 2023 - EP
Läs mera
Artikkeli
20.09.2023 17:33
Mepit järjestävät kuulemiset Wopke Hoekstralle ja Maroš Šefčovičille arvioidakseen heidän soveltuvuuttaan uusiin tehtäviin komissiossa.

Lähde : © Euroopan unioni, 2023 - EP
Läs mera

Kommissionens meddelanden